Jelen Hirdetmény az AIM TO CLAIM EUROPE LIMITED (a továbbiakban Társaság) által kínált szolgáltatás bemutatását tartalmazza.

A Társaság a 261/2004 EK rendelet értelmében a járatok törlése, járatok késése, valamint a beszállás jogtalan megtagadása esetén az utasokat megillető kártalanításokat megvásárolhatja a jelen hirdetményben foglalt feltételek alapján.

Az Ön járatkésésből eredő követelését a Társaság megvásárolhatja, ha

 • A járatkésés napja, a kártalanítási igény benyújtását megelőző 5 éven belül történt;
 • A járat EU tagország repülőteréről indult vagy EU-s légitársasággal repült;
 • 3 óránál nagyobb volt a késés időtartama;
 • A késés oka a légitársaság hibájából, és nem előre nem látható körülmények miatt történt;

KONSTRUKCIÓ

KÖVETELÉS VÉTELÁRA 3 ÓRÁS KÉSÉS VAGY TÖRLÉS ESERTÉN
Követelések vételára

Repült távolság

Kártalanítás összege

Követelés vételára

1,500 km alatti távolság 250,- EUR 20 %
1.500 km - 3.500 km között
400,- EUR 15 %
3.500 km felett 600,- EUR 15 %
A követelések megvásárlási feltételeinek vizsgálata (a követelés fennállását ügyvéd vizsgálja, akinek meghatalmazást szükséges adni)

30 nap

Követelés vételárának kifizetési határideje

15 nap

Megvásárolt követelések jogalapja A visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról szóló, 261/2004/EK (2004. február 11) európai parlamenti és tanácsi rendelet” (a továbbiakban 261/2004 EK rendelet)” értelmében a járatok törlése, járatok késése, valamint a beszállás jogtalan megtagadása esetén az utasokat megillető kártalanítások

VÉTELÁR FOLYÓSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI

A követelés fennállásának igazolása A követelés valódiságát, a követelés fennállását a Társaság Magyarországon bejegyzett ügyvéd segítségével előzetesen megvizsgálja. A szerződéskötés és a vételár kifizetésének feltétele, hogy a légitársaság az utazás tényét igazolja.
Rendelkezésre bocsátás Az Ügyfél bankszámlájára történő utalással
Folyósítás Egy összegben
Devizanem EUR

 A SZERZŐDÉSKÖTÉS ONLINE FELÜLETEN TÖRTÉNŐ IGÉNYLÉSÉNEK FELTÉTELEI

A Társaság a járatkésésből vagy törlésből eredő követelésének megvásárlásra akkor szerződik, ha a járatkésés vagy járattörlés az alábbi körülmények miatt történt:

 • Légitársaság személyzetének sztrájkja vagy hibás magatartása (pl. pilóták, légi utaskísérők, hiányos személyzet, késő személyzet);
 • Korábbi rossz időjárás, amely a korábbi járatokon okozott késést;
 • Túlfoglalás miatt a felszállás megtagadása;
 • Technikai problémák (kivéve a rejtett gyártási hiba, vagy harmadik személy szándékos károkozása);
 • Minden olyan körülmény, ami nem tartozik bele az „elháríthatatlan külső okok" listájába;

A Társaság a járatkésésből vagy törlésből eredő követelésének megvásárlására nem szerződik, ha a járatkésés vagy járattörlés az alábbi okok miatt történt (elháríthatatlan külső okok):

 • Terrorista akció vagy támadás;
 • Légi-közlekedéssel kapcsolatos váratlan események (légitársaságtól független sztrájk, mint például földi kiszolgáló személyzet, légi-irányítás sztrájk);
 • Politikai okok vagy civil engedetlenség;
 • Biztonsági kockázatok;
 • Extrém időjárási körülmények;
 • Rejtett gyártási hiba vagy rejtett technikai hiba;
 • Ütközés madarakkal;

Társaságunk az Egyesült Királyságban bejegyzett vállalkozás, ezért a szerződéskötés helye az Egyesült Királyság.

Szerződéskötéshez szükséges okmányok

A szerződéskötéshez regisztráció kell az www.aimtoclaim.eu oldalon, ahol az alábbi dokumentumok online feltöltése szükséges:

 • késett vagy törölt járatra vonatkozó beszállókártya másolata vagy az elektronikus jegyfoglalást igazoló dokumentum másolata, melyből a járat és a foglalás egyértelműen beazonosítható,
 • az elektronikus felület által generált ügyvédi meghatalmazás aláírt és scannelt változata,
 • Követelésvásárlási szerződés-ajánlat;

A szerződéskötés feltétele a nyomtatványok pontos, hiánytalan kitöltése és aláírása, valamint a szükséges dokumentumok csatolása.

Ügyvédi megbízás sikerdíja

 • Minden késés esetében bruttó 15 %;
 • Kizárólag sikerdíjas alapon;

Behajtatalan követelés vételára

 • 1500 km alatti utazánál 20 %;
 • 1500 km feletti utazásnál 15 %;